MÔ TẢ CÔNG VIỆC
– Phân tích hệ thống nghiệp vụ theo yêu cầu của dự án.
– Phối hợp, đánh giá, phản biện các đề xuất của đối tác về yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ…
– Thu thập thông tin và phân tích yêu cầu nghiệp vụ khách hàng.
– Viết các đặc tả yêu cầu người sử dụng.
– Xây dựng kịch bản và thực hiện kiểm thử ứng dụng.
– Xây dựng các tài liệu và thực hiện triển khai cho khách hàng

Written by