VSMAC tiên phong sứ mệnh triển khai hệ thống Cloud tại Việt Nam:

  • Google Cloud
  • Amazon Cloud
  • Salesforce
  • Zoho
  • Digital Oceans/ Vultr

VSMAC là đối tác chính thức của Viettel và Zoho tại Việt Nam.

Liên hệ với chúng tôi:

Công ty cổ phần VSMAC

092.54.888.68/ [email protected]

Địa chỉ: 23 Thông Phong – Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội