VSMAC tiên phong sứ mệnh triển khai hệ thống Cloud tại Việt Nam:

  • Google Cloud
  • Amazon Cloud
  • Salesforce
  • Zoho
  • Digital Oceans/ Vultr

VSMAC là đối tác chính thức của Viettel và Zoho tại Việt Nam.

VSMAC cung cấp nguồn lực cho Startup và phát triển các sản phẩm của doanh nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi:

Công ty cổ phần VSMAC

092.54.888.68/ [email protected]

Địa chỉ: R6 – Royal City – Hà Nội – Việt Nam