VSMAC xin giới thiệu video hướng dẫn cơ bản dùng Zoho CRM – giải pháp quản lý khách hàng toàn diện. Sản phẩm miễn phí mà chức năng quá tuyệt vời, đầy đủ tính năng như sản phẩm CRM những hãng rất lớn có giá cực kì cao.

 

Zoho CRM cực kì dễ dùng và thân thiện, đạt nhiều hiệu quả so với chi phí đầu tư.

Written by