Yêu cầu:

–          Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Mạng máy tính và các chuyên ngành tương đương.

–          Kinh nghiệm: >=1 năm

–          Có kinh nghiệm lập trình trên nền tảng Java.

–          Thành thạo Java Core, Grails Framework, Hibernate, Transaction Management, Struts, AngularJS, Bootstrap

–          Có kiến thức về cơ sở dữ liệu Oracle, MySQL, MS SQL, hiểu về kiến trúc Microservices, RESTful APIs, multi-threading.

–          Am hiểu và sử dụng tốt OOP & Design Patterns.

–          Có kinh nghiệm phát triển các dự án với số lượng người dùng lớn

–          Có khả năng tạo library phục vụ việc tái sử dụng và xử lý các vấn đề về performance và security.

–          Có kinh nghiệm với Application server (WebSpherse, Tomcat, WebLogic, Apache)..

–          Có hiểu biết, kinh nghiệm hoặc đã từng phát triển các hệ thống CRM cho doanh nghiệp

–          Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích, học hỏi nhanh.

–          Trung thực, thật thà.

Written by