VSMAC là đối tác chính thức của Viettel và Zoho tại Việt Nam, giải pháp chuyên về quản lý quan hệ khách hàng CRM, Hệ thống giám sát hành trình, Hệ thống sổ liên lạc điện tử, Hệ thống quản trị doanh nghiệp VSMAC ERP. VSMAC được thành lập bởi những thành viên đã nhiều năm kinh nghiệm về sản phẩm quản trị doanh nghiệp của SAP,Oracle, Microsoft Dynamic Axapta, cũng như các giải pháp tích hợp như Honeywell/Motorola mobility devices, Godex printer v.v… và những kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm đặc thù.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai các giải pháp:
– Quản lý quản trị doanh nghiệp (ERP)
– Quản lý trung tâm phân phối (DMS)
– Quản lý kho và kinh doanh kho (Warehouse management & contract warehouse)
– Quản lý dịch vụ vận tải (Transportation management)
– Quản lý kinh doanh (Sales management)
– Quản lý quan hệ khách hàng(CRM)
– Quản lý truy nguyên nguồn gốc sản phẩm
– Quản lý kiểm kê tài sản và hàng hoá.

Written by 

2 thoughts on “VSMAC VERP – Giải pháp quản lý doanh nghiệp toàn diện”

Comments are closed.